Tahun 6

No Name Date :::
1 Year 6 English Textbook 31-Jan-2021 View
2 Year 6 English Textbook SJK 31-Jan-2021 View
3 80 Soalan Latih Tubi Kata Adjektif Berserta Jawapan 31-Jan-2021 View
4 Latihan TMK Tahun 6: Unit 1 Pengaturcaraan (1.2 Langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan) 02-Feb-2021 View
5 Contoh 1 Ujian Diagnostik Matematik Kertas 1 UPSR 17-Mar-2021 View
6 Contoh 1 Ujian Diagnostik Matematik Kertas 2 UPSR 17-Mar-2021 View
7 Contoh 2 Ujian Diagnostik Matematik Kertas 1 UPSR 17-Mar-2021 View
8 Contoh 2 Ujian Diagnostik Matematik Kertas 2 UPSR 17-Mar-2021 View
9 Ujian Diagnostik Kertas 1 Sains Tahun 6 17-Mar-2021 View
10 Contoh 1 Ujian Diagnostik Kertas 2 Sains Tahun 6 17-Mar-2021 View
11 Contoh 2 Ujian Diagnostik Kertas 1 Sains Tahun 6 17-Mar-2021 View
12 Contoh 2 Ujian Diagnostik Kertas 2 Sains Tahun 6 17-Mar-2021 View
13 Kertas 2 Ujian Diagnostik Bahasa Inggeris UPSR 17-Mar-2021 View
14 Muka Depan Ujian Diagnostik Bahasa Inggeris 17-Mar-2021 View
15 Ujian Diagnostik Bahasa Inggeris UPSR Pemahaman Bahagian A dan Bahagian B 17-Mar-2021 View
16 Skema Jawapan Bahagian A dan Bahagian B 17-Mar-2021 View
17 Kertas Bahasa Inggeris Penulisan UPSR Januari 17-Mar-2021 View
18 Contoh Satu Ujian Diagnostik BM Pemahaman Bahagian A 18-Mar-2021 View
19 Contoh Satu Ujian Diagnostik BM Pemahaman Bahagian B 18-Mar-2021 View
20 Contoh 2 Ujian Diagnostik BM Pemahaman Bahagian A 18-Mar-2021 View
21 Contoh 2 Ujian Diagnostik BM Pemahaman Bahagian B 18-Mar-2021 View
22 Cover Bahagian A Pemahaman (versi PDF) 18-Mar-2021 View
23 Cover Bahagian A Pemahaman (versi DOC) 18-Mar-2021 View
24 Cover Bahagian B Pemahaman (versi PDF) 18-Mar-2021 View
25 Jawapan Bahasa Melayu Bahagian B 18-Mar-2021 View
26 Jawapan Bahasa Melayu Bahagian B (versi PDF) 18-Mar-2021 View
27 Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Kertas 2 (versi DOC) 18-Mar-2021 View
28 Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Kertas 2 (versi PDF) 18-Mar-2021 View
29 Contoh 1 Ujian Diagnostik BM Penulisan 18-Mar-2021 View
30 Contoh 2 Ujian Diagnostik BM Penulisan 18-Mar-2021 View
31 Contoh 3 Ujian Diagnostik BM Penulisan 18-Mar-2021 View
32 Ujian Diagnostik BM Penulisan Bahagian A 18-Mar-2021 View
33 Ujian Diagnostik BM Penulisan Bahagian C 18-Mar-2021 View
34 Contoh (1) Ujian Mac Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 6 21-Mar-2021 View
35 Contoh (1) Ujian Mac Bahasa Melayu Penulisan Tahun 6 21-Mar-2021 View
36 Contoh (2) Ujian Mac Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 6 21-Mar-2021 View
37 Contoh (2) Ujian Mac Bahasa Melayu Penulisan Tahun 6 21-Mar-2021 View
38 Jawapan Ujian BM Pemahaman Januari 2016 (1) 21-Mar-2021 View
39 Pemahaman Bahasa Inggeris Tahun 6 (Kertas Satu) 21-Mar-2021 View
40 Skema Jawapan Pemahaman Bahasa Inggeris Kertas Satu 21-Mar-2021 View
41 Penulisan Bahasa Inggeris Tahun 6 (Kertas Dua) 21-Mar-2021 View
42 Skema Jawapan Penulisan Bahasa Inggeris (Kertas Dua) 21-Mar-2021 View
43 Contoh (1) Soalan Ujian Mac Matematik Kertas Satu 21-Mar-2021 View
44 Contoh (1) Soalan Ujian Mac Matematik Kertas Dua 21-Mar-2021 View
45 Skema Jawapan Matematik Kertas Satu 21-Mar-2021 View
46 Skema Jawapan Matematik Kertas Dua  21-Mar-2021 View
47 Ujian Mac Sains Kertas 1 Tahun 6 21-Mar-2021 View
48 Ujian Mac Sains Kertas 2 Tahun 6 21-Mar-2021 View
49 Jawapan Ujian Mac Sains Kertas 1 & Kertas 2 21-Mar-2021 View
50 Contoh 1 Soalan Ujian Mac Sejarah Tahun 6 22-Mar-2021 View
51 Contoh 2 Soalan Ujian Mac Sejarah Tahun 6 22-Mar-2021 View
52 Contoh (1) Ujian Mac Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 6 22-Mar-2021 View
53 Contoh (1) Ujian Mac Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 6 22-Mar-2021 View
54 Contoh (2) Ujian Mac Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 6 22-Mar-2021 View
55 Contoh (1) Ujian Mac Pendidikan Islam Tahun 6 24-Mar-2021 View
56 Contoh (2) Ujian Mac Pendidikan Islam Tahun 6 24-Mar-2021 View
57 Contoh Soalan Ujian Mac Pendidikan Moral Tahun 6 24-Mar-2021 View
58 Contoh Soalan Ujian Mac Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 6 24-Mar-2021 View
59 Contoh 1 Soalan Ujian Mac Pendidikan Muzik Tahun 6 24-Mar-2021 View
60 Contoh (2) Soalan Ujian Mac Pendidikan Muzik Tahun 6 24-Mar-2021 View
61 Contoh Soalan Ujian Mac Bahasa Arab Tahun 6 25-Mar-2021 View
62 Contoh Soalan Ujian Mac Teknologi Maklumat dan Komunikasi 25-Mar-2021 View
63 Modul PDPR Matematik Tahun 6 17-May-2021 View