BANTUAN ELAUN KELUARGA SEJUMLAH RM150 – RM1000 KEPADA RAKYAT MALAYSIAFile Size: 0.3MB | File Type: pdf
Bantuan elaun keluarga sejumlah RM150-RM1000 kepada rakyat Malaysia. Kerajaan Malaysia menyediakan bantuan kewangan sebanyak RM150-RM1000 kepada seluruh keluarga rakyat Malaysia. Dibawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), badan kerajaan cakna terhadap pelbagai lapisan dari golongan muda,golongan tua,bujang dan berkeluarga. kerajaan telah menyediakan bantuan berupa jumlah wang kepada mereka yang layak dan dinilai menepati kelayakan.

MOHON DI SINI