BANTUAN KEWANGAN RM450File Size: 0.4MB | File Type: pdf
BANTUAN KEWANGAN RM450 KEPADA RAKYAT MALAYSIA. Kerajaan Malaysia menyediakan bantuan kewangan RM450 kepada rakyat Malaysia. Dibawah jabatan kebajikan masyarakat, kerajaan cakna terhadap pelbagai lapisan dari golongan muda ke golongan tua. kerajaan telah menyediakan bantuan berupa jumlah wang kepada mereka yang layak.

MOHON DI SINI