HEBAHAN! URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPP DG32 HINGGA DG54 KPMFile Size: 12.0MB | File Type: pdf
URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG32 HINGGA GRED DG54 DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BAGI JANUARI HINGGA JUN TAHUN 2022