Pekeliling Perkhidmatan Bil 1 Tahun 1986 iaitu Peraturan Memberikan Kebenaran Tidak Hadir Kerja atas Sebab Kecemasan AmFile Size: 0.0MB | File Type: pdf
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 1986: PERATURAN MEMBERIKAN KEBENARAN TIDAK HADIR KERJA ATAS SEBAB-MUSABAB KECEMASAN AM Bertarikh 28 Februari 1986 Pekeliling ini adalah bertujuan untuk memberikan kebenaran kepada pegawai untuk tidak hadir bekerja atas sebab-sebab kecemasan am yang menyebabkan terhalangnya perjalanan ke pejabat atau ke tempat bekerja biasa.