RPH 2022 - PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 KSSM (BONUS RPH SIVIK)File Size: 1.0MB | File Type: pdf
RPH 2022 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 KSSM INI DISEDIAKAN DAN DISUSUN OLEH CIKGU SAFA. ✅ SESUAI UNTUK KEGUNAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) ✅ SELARAS DAN TERKINI DENGAN KEHENDAK KPM ✅ MODUL DISEDIAKAN DALAM FORMAT WORD (EDITABLE) ✅ 3 STANDARD KANDUNGAN YANG DISEDIAKAN:  5.0 INSAN BERMORAL 6.0 JATI DIRI MORAL 7.0 MORAL DAN KENEGARAAN ✅ BONUS 43 TAJUK RPH SIVIK (ZIP FILE) ✅ RPH LENGKAP SETAHUN. SENARAI KANDUNGAN: Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan Aktiviti lengkap beserta pilihan aktiviti Strategi PAK-21 Kemahiran Berfikir Bahan Bantu Mengajar Elemen Merentas Kurikulum Nilai Pentaksiran Refleksi Aktiviti  pengukuhan dan  pengayaan Turut dilengkapi dengan aktiviti berdasarkan pendekatan terbeza dan pendekatan pdp lain seperti pembelajaran masteri, pembelajaran koperatif dan sebagainya

FULL RPH DISINI