RPH 2022 - PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 TS25 (BONUS RPH SIVIK)File Size: 0.6MB | File Type: pdf
RPH 2022 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 TS25 INI DISEDIAKAN DAN DISUSUN OLEH CIKGU SAFA. ✅ SESUAI UNTUK KEGUNAAN KURIKULUM PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 ✅ SELARAS DAN TERKINI DENGAN KEHENDAK KPM ✅ MODUL DISEDIAKAN DALAM FORMAT WORD (EDITABLE) ✅ 12 KOD STANDARD KANDUNGAN YANG DISEDIAKAN:  5.1 Norma Masyarakat 5.2 Individu Berkeperibadian Mulia 5.3 Prinsip Keadilan danKeprihatinan dalam Membuat Keputusan 5.4 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Secara Beretika 6.1 Integriti Individu 6.2 Integriti Keluarga 6.3 Berperikemanusiaan untuk Kesejahteraan Masyarakat 7.1 Hak dan Tanggungjawab Sebagai Warganegara Berlandaskan Perlembagaan Malaysia 7.2 Perpaduan dalam Masyarakat 7.3 Pengurusan Perbelanjaan Secara Beretika 7.4 Keunikan Rakyat Malaysia 7.5 Kedaulatan negara tanggungjawab bersama ✅ BONUS 43 TAJUK RPH SIVIK (ZIP FILE) ✅ RPH LENGKAP SETAHUN. SENARAI KANDUNGAN: Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan Aktiviti lengkap beserta pilihan aktiviti Strategi PAK-21 Kemahiran Berfikir Bahan Bantu Mengajar Elemen Merentas Kurikulum Nilai Pentaksiran Refleksi Aktiviti  pengukuhan dan  pengayaan Turut dilengkapi dengan aktiviti berdasarkan pendekatan terbeza dan pendekatan pdp lain seperti pembelajaran masteri, pembelajaran koperatif dan sebagainya

FULL RPH DISINI