RPH 2022 - PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5 TS25 (BONUS RPH SIVIK)File Size: 0.8MB | File Type: pdf
RPH 2022 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5 TS25 INI DISEDIAKAN DAN DISUSUN OLEH CIKGU SAFIATUL NAZIHAH. ✅ SESUAI UNTUK KEGUNAAN KURIKULUM PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 ✅ SELARAS DAN TERKINI DENGAN KEHENDAK KPM ✅ MODUL DISEDIAKAN DALAM FORMAT WORD (EDITABLE) ✅ 12 KOD STANDARD KANDUNGAN YANG DISEDIAKAN:  5.1 Norma Masyarakat Global 5.2 Individu Glokal 5.3 Kerohanian Membentuk Individu Bermoral 5.4 Penggunaan Sumber dan Penyebaran Maklumat demi Kesejahteraan Sejagat 6.1 Integriti Organisasi 6.2 Integriti demi Pembangunan Negara 6.3 Berperikemanusiaan Ke Arah Kesejahteraan Global 7.1 Penglibatan Diri dalam Program Komuniti Bersama-sama Badan Kerajaan atau Badan Bukan Kerajaan 7.2 Semangat Kerjasama Dalam Masyarakat Global 7.3 Pengurusan Kewangan Secara Beretika 7.4 Meningkatkan Pengiktirafan Dunia Terhadap Negara 7.5 Malaysia Dalam Hubungan Antarabangsa ✅ BONUS 43 TAJUK RPH SIVIK (ZIP FILE) ✅ RPH LENGKAP SETAHUN. SENARAI KANDUNGAN: Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan Aktiviti lengkap beserta pilihan aktiviti Strategi PAK-21 Kemahiran Berfikir Bahan Bantu Mengajar Elemen Merentas Kurikulum Nilai Pentaksiran Refleksi Aktiviti  pengukuhan dan  pengayaan Turut dilengkapi dengan aktiviti berdasarkan pendekatan terbeza dan pendekatan pdp lain seperti pembelajaran masteri, pembelajaran koperatif dan sebagainya

FULL RPH DISINI