RPH 2022 - PERNIAGAAN TINGKATAN 4 KSSMFile Size: 1.3MB | File Type: pdf
RPH 2022 PERNIAGAAN TINGKATAN 4 KSSM INI DISEDIAKAN DAN DISUSUN OLEH CIKGU SAFIATUL NAZIHAH. ✅ SESUAI UNTUK KEGUNAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) ✅ SELARAS DAN TERKINI DENGAN KEHENDAK KPM ✅ MODUL DISEDIAKAN DALAM FORMAT WORD (EDITABLE) ✅ 4 STANDARD KANDUNGAN YANG DISEDIAKAN:  1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan 1.2 Trend Semasa Dalam Perniagaan 2.1 Penetapan Visi, Misi Dan Objektif Perniagaan 2.2 Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan

FULL RPH DISINI