RPH 2022 - PERNIAGAAN TINGKATAN 5 KSSMFile Size: 0.7MB | File Type: pdf
RPH 2022 PERNIAGAAN TINGKATAN 5 KSSM INI DISEDIAKAN DAN DISUSUN OLEH CIKGU SAFIATUL NAZIHAH. ✅ SESUAI UNTUK KEGUNAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) ✅ SELARAS DAN TERKINI DENGAN KEHENDAK KPM ✅ MODUL DISEDIAKAN DALAM FORMAT WORD (EDITABLE) ✅ 7 STANDARD KANDUNGAN YANG DISEDIAKAN:  3.1 Pengurusan Sumber Manusia 3.2 Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi 3.3 Sumber Pembiayaan Perniagaan 3.4 Penyata Kewangan Perniagaan 4.1 Persediaan Menjadi Usahawan 4.2 Persediaan Memulakan Perniagaan 4.3 Merancang Pengendalian Perniagaan

FULL RPH DISINI