RPH 2022 - SAINS TINGKATAN 1 KSSMFile Size: 0.5MB | File Type: pdf
RPH 2022 SAINS TINGKATAN 1 KSSM INI DISEDIAKAN DAN DISUSUN OLEH CIKGU SAFA. ✅ SELARAS DAN TERKINI DENGAN KEHENDAK KPM ✅ MODUL DISEDIAKAN DALAM FORMAT WORD (EDITABLE) ✅ MERANGKUMI 10 TAJUK LENGKAP Kaedah Saintifik Pengenalan kepada penyiasatan saintifik Sel Sebagai Unit Asas Hidupan Koordinasi dan Gerakbalas Pembiakan Jirim Jadual Berkala Udara Cahaya dan Optik Bumi ✅ RPH LENGKAP SETAHUN. SENARAI KANDUNGAN: Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan Aktiviti lengkap beserta pilihan aktiviti Strategi PAK-21 Kemahiran Berfikir Bahan Bantu Mengajar Elemen Merentas Kurikulum Nilai Pentaksiran Refleksi Aktiviti  pengukuhan dan  pengayaan Turut dilengkapi dengan aktiviti berdasarkan pendekatan terbeza dan pendekatan pdp lain seperti pembelajaran masteri, pembelajaran koperatif dan sebagainya

FULL RPH DISINI