RPH 2022 - SEJARAH TINGKATAN 5 KSSMFile Size: 1.1MB | File Type: pdf
RPH 2022 SEJARAH TINGKATAN 5 KSSM INI DISEDIAKAN DAN DISUSUN OLEH CIKGU SAFA. ✅ SESUAI UNTUK KEGUNAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) ✅ SELARAS DAN TERKINI DENGAN KEHENDAK KPM ✅ MODUL DISEDIAKAN DALAM FORMAT WORD (EDITABLE) ✅ 11 STANDARD KANDUNGAN YANG DISEDIAKAN:  12.1 Konsep Kedaulatan Negara 12.2 Perlembagaan Persekutuan 12.3 Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen 12.4 Sistem Persekutuan (Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri) 13.1 Gagasan Pembentukan Malaysia 13.2 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia 14.1 Membina Kesejahteraan Negara 14.2 Membina Kemakmuran Negara 15.1 Asas Pembinaan Dasar Luar Malaysia 15.2 Pemantapan Dasar Luar Malaysia 15.3 Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia ✅ RPH LENGKAP SETAHUN. SENARAI KANDUNGAN: Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan Aktiviti lengkap beserta pilihan aktiviti Strategi PAK-21 Kemahiran Berfikir Bahan Bantu Mengajar Elemen Merentas Kurikulum Nilai Pentaksiran Refleksi Aktiviti  pengukuhan dan  pengayaan Turut dilengkapi dengan aktiviti berdasarkan pendekatan terbeza dan pendekatan pdp lain seperti pembelajaran masteri, pembelajaran koperatif dan sebagainya

FULL RPH DISINI